Nama-nama Binatang dalam Bahasa Selayar

Ilustrasi dunia hewan. - Sumber: islam.bangkitmedia.com

Berikut ini adalah daftar nama-nama binatang dalam bahasa Selayar:

meong (me.ong), kucing

kelinci (ke.lin.ci), kelinci

buaja (bu.a.ja), buaya

pararang (pa.ra.rang), biawak

cicca' (cic.ca'), cicak

pundo' (pun.do'), kera

rusa (ru.sa), rusa

singa (si.nga), singa

balaho (ba.la.ho), tikus

macang (ma.cang), macan

landa' (lan.da'), landak

jibala (ji.ba.la), domba

bada' (ba.da'), badak

pannyu (pan.nyu), penyu

jarang (ja.rang), kuda

gaja (ga.ja), gajah

bahi (ba.hi), babi

bembe (bem.be), kambing

sapi (sa.pi), sapi

laku (la.ku), musang

tedong (te.dong), kerbau

kasissili (ka.sis.si.li), nyamuk

kalihara (ka.li.ha.ra), semut

katingalo (ka.ti.nga.lo), lalat

bembera (bem.be.ra), serangga merah

kote-kote (ko.te.ko.te), kupu-kupu

kala (ka.la), kalajengking

saa (sa.a), ular

gelu-gelu (ge.lu-ge.lu), belut

bukkuru (buk.ku.ru), perkutut, tekukur

jangang (ja.ngang), ayam

iti' (i.ti'), itik

juku (ju.ku), ikan

sikuju (si.ku.ju), kepiting

kalumanti (ka.lu.man.ti), jenis semut hitam

kalubinting (ka.lu.bin.ting), tupai

kalumpepa (ka.lum.pe.pa), kepiting kecil 

kalumeme (ka.lu.me.me), kaki seribu

pune (pu.ne), punai

barro' jiing (bar.ro'.ji.ing), burung hantu

barro' (bar.ro'), elang

dongi' (do.ngi'), burung pipit

olo' (o.lo'), ulat

tokke (tok.ke), tokek

lepe lepe (le.pe.le.pe), kecoak

bulili' (bu.li.li'), kadal

doang (do.ang), udang


Demikianlah daftar nama-nama binatang dalam bahasa Selayar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui Kamus Selayar-Indonesia.

------------------------------

Kamus Selayar-Indonesia adalah kamus online yang dapat diakses secara gratis melalui laman kamusbahasaselayar.com. Kosakata (vocabulary) bahasa Selayar dalam kamus ini disusun secara alfabetis dari A hingga Z sehingga memudahkan pembaca. Penelusuran kata dalam urutan daftar per abjad dapat dilihat pada menu web ini.

 

© 2023, Ahmadin. Kamus Bahasa Selayar – www.kamusbahasaselayar.com